Scenario- och kostnadsanalys av klimatsmarta masstransporter

Den här rapporten har producerats inom ramen för projektet Klimatsmarta masstransporter (KLIMAT) som leds av Länsstyrelsen Skåne, finansierat av Energimyndigheten. Ecoloop AB har inom ramen för KLIMAT, på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne genomfört en scenario- och kostnadsanalys av masstransporter i Skåne län med fokus minska klimatutsläppen från masstransporter i länet.