Resultat från projekt gällande masshantering i Oslo publicerade

Nu kan du ta del av rapporten från Optimass-projektet Materialhantering vid byggande i Oslo som gjordes på uppdrag av Oslo kommune under 2016. I projektet har beräkningsverktyget för massor som utvecklats av Luleå tekniska universitet och Ecoloop använts. Bland annat visar resultaten att det i Oslo hanterades 2 miljoner kubikmeter schaktat material under 2015 och att dessa massor gav upphov till 370 000 transportrörelser. Du kan läsa rapporten här, frågor om projektet besvaras gärna av Kristina Lundberg.