Optimass WP3: Erfarenhetsutbyte om materialförvaltning 16/12

Tisdagen den 16:e december höll Optimass WP3 erfarenhetsutbyte på Södermalm i Stockholm gällande materialförvaltning. Cirka 30 personer tog del av och diskuterade de utmaningar, potentialer och lösningar inom materialförvaltningsfrågan som projektet identifierat. Föredragshållare under dagen var representanter från bland andra Sveriges Geologiska Undersökning och Trafikverket/Förbifart Stockholm. Dagen avslutades med dialog och erfarenhetsutbyte.

För att läsa mer om erfarenhetsutbytet, klicka här!

Ett stort tack till samtliga deltagare för en mycket intressant dag!