Optimass WP3 erfarenhetsutbyte i Stockholm 16/12 2014

Tisdagen den 16:e december höll Optimass WP3 ett erfarenhetsutbyte gällande materialförvaltning på Saturnus Konferens på Södermalm i Stockholm.

Dagen började med att WP3-ledare Kristina Lundberg från Luleå Tekniska Universitet presenterade de utmaningar, potentialer och lösningar inom materialförvaltningsfrågan som projektet identifierat. De lösningar man hittills arbetat fram i projektet är

  1. lokalisering av ytor,
  2. samordning mellan projekt och
  3. styrning genom upphandling.

Doktorand Simon Magnusson, också från Luleå Tekniska Universitet, presenterade sedan prognosverktyget för massor som Optimass WP3 tagit fram. Med hjälp av verktyget kan nyttor för ändrad hantering av jord och berg beräknas. Detta följdes av att Optimass WP2-ledare Yvonne Rogbeck från Statens Geotekniska Institut presenterade Optimass WP2 och vägledningen för uppgradering av jord- och bergmassor som man i delprojektet arbetar med. Karin Grånäs från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) delade sedan med sig av resultatet från arbetet med regeringsuppdraget för metodutveckling för regional materialförsörjning. Rapporten spås ligga på SGU:s hemsida i januari.

Föredragsblocket avslutades med att Roland Ekenberg från Trafikverket och Förbifart Stockholm berättade om hur man arbetar för att förvalta den stora mängd entreprenadberg som kommer uppstå under projektets gång. Dagen fortsatte sedan med dialog och erfarenhetsutbyte kring de aktörer Optimass WP3 identifierat som nyckelaktörer.

Ett stort tack till samtliga deltagare för spännande inspel och intressanta synpunkter på arbetet i projektet!

Presentationer och sammanfattning

Bilder från dagen