Lokal masshanteringsstrategi Järfälla kommun (2024)

Järfälla kommuns miljöplan 2023–2030 följer kommunens koldioxidbudget och innehåller mål om att kommunens koldioxidutsläpp behöver minska med 15 procent för att nå...

Masshantering i Stockholms stad Handlingsplan 2024–2027

Exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholms Hamn AB:s styrelse godkände denna handlingsplan under december 2023. Beslut fattades även om att...

Materialförsörjningsplan Skåne (2023)

I syfte att lyfta frågan om materialförsörjning har Länsstyrelsen Skåne upprättat en materialförsörjningsplan. I planen redovisas behovet och förutsättningarna för tillgång på...

Kartläggning av massor och masstransporter i Stockholms län (2023)

Kartläggningen är underlagsrapport till Länsstyrelsens Strategi för hantering av massor i Stockholms län. Läs kartläggningen

Strategi för hantering av massor i Stockholms län (2023)

Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad har gemensamt tagit fram en strategi med syftet att skapa förutsättningar...

Karlstads kommuns masshushållningsplan

Masshushållningsplanen har två huvudsyften. Det ena är att göra Karlstads kommun mer resurshushållande. Hit räknas hela masshanteringen från täktverksamhet, till återanvändning ...

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS1 2008)

På uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län (RTK) har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik i samarbete...

Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö

Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för ett enhetligt arbetssätt med masshanteringsfrågorna i samhällsplaneringen. Målet är att uppnå detta på ett...

The Circular Economy and Benefits for Society Swedish Case Study

Shows Jobs and Climate as Clear Winners (Romklubben, april 2015) I Romklubbens studie The Circular Economy and Benefits for...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Ecoloop
kristina.lundberg@ecoloop.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer