Optimass WP2 erfarenhetsutbyte i Göteborg 2/12 2014

Ett fyrtiotal personer deltog den 2:a december i Göteborg i det erfarenhetsutbyte kring ”Användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial” som organiserats av Optimass WP2.

Seminariet inleddes med att Yvonne Rogbeck, SGI, presenterade hur Optimass WP2 tillsammans med branschen arbetar för att utveckla nya metoder och verktyg så att uppkomsten av jord- och bergmaterial minskar och att de massor som uppstår kan återanvändas i högre grad. Trafikverkets Johan Bengtsson berättade sedan om utmaningen att hitta användning för de stora mängder berg och lera som kommer att genereras i samband med de infrastruktursatsningar som pågår i Göteborgsregionen. Åsa Friis från Göteborgs hamn fortsatte med att peka på hamnens behov av massor för sin utbyggnad. Kata Kreft Burman från Ramböll Finland berättade om projektet Absoils och delade med sig av erfarenheter och kunskaper från masshanteringsarbetet i Helsingfors.

Under dagen presenterade också Maria Arm från SGI innehållet i den vägledning som Optimass WP2 tar fram i nära samarbete med branschen. Dessutom berättade Mirja Rothhämel från Luleå Tekniska Universitet om den pågående forskningen i projektet.

Ett stort tack till samtliga deltagare för en intressant och givande dag!

Foto: Per Lindh

Presentationer