Vägledning: När ska massor räknas som avfall?

Som komplement till handboken 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten publicerar Naturvårdsverket vägledningen Hantering av massor i infrastrukturprojekt. Syftet med vägledningen är att besvara frågan om när överskottsmassor ska räknas som avfall. Målgrupp är tillsyns- och prövningsmyndigheter men vägledningen kan också fungera som ett stöd vid egenkontroll. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida