Strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering

Bygg- och anläggningsbranschen kan göra stora miljövinster genom att gå över till eldrift av fordon och arbetsmaskiner i tunneldrivningsprojekt. Gruvindustrin har kommit långt i sin elektrifiering. I detta projekt har projektparterna Ecoloop, Epiroc, SKB och Trafikverket identifierat utvecklingsbehov för att elektrifierade lösningar ska fungera i bygg- och anläggningsbranschen, och samtidigt ta till sig kunskap från gruvindustrin. Fokus i projektet har varit ekologisk hållbarhet och säkerhet, och till viss del även ekonomisk hållbarhet. Projektet avslutades i juni 2021 och leddes av Maria Johansson, Ecoloop. Rapporten hittar du här