SIMM-Ccities prekvaliferat att lämna ansökan till Horizon2020

I skrivande stund utarbetas inom projektet SIMM-Ccities en ansökan till Horizon2020, detta efter att projektet gått vidare från det inledande steget i ansökningsprocessen. Med närmare 30 projektpartners från sammanlagt nio länder söks medel för ett så kallat collaborative innovation action project. Syftet med projektet SIMM-Ccities är att demonstrera hållbar hantering av materialflöden i utvecklingen av europeiska städer, detta utifrån ett regionalt perspektiv med en cirkulär värdekedja som utgångspunkt. Besked från Horizon2020 väntas våren 2016. Vill du veta mer, kontakta Bo Svedberg.