SGU: Statistik visar på fortsatt ökat behov av ballast

Sveriges geologiska undersöknings (SGU) årliga publikation Grus, sand och Krossberg 2021 har publicerats. 2021 års statistik visar att behovet av ballast ökar. Den visar även att de län som producerar mest ballast är Västra Götaland, Skåne och Stockholm men att produktionen ökat mest i Örebro län. Därtill var naturgrusproduktionen 2021 på 7,6 miljoner ton den lägsta någonsin samt att det totala antalet täkter har fortsatt sjunka. Ta del av rapporten