SGI arbetar för ökad användning och uppgradering

SGI har börjat sitt arbete i Optimass som är inriktat på användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial. Kan vi lyfta fram befintlig teknik och utveckla nya så skapas förutsättningar för att sekundära material kan användas och kostnader och resurser sparas berättar Yvonne Rogbeck, SGI.