Rekordstor ballastproduktion och minskad produktion av naturgrus under 2020

2020 års svenska produktion av ballast finns nu sammanställd av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i en ny rapport. 101 miljoner ton ballast levererades under 2020, en ökning med en miljon ton jämfört med 2019. Naturgrusproduktionen var den lägsta någonsin med 7,8 miljoner ton, åtta procent av den totala ballastproduktionen. Hela rapporten hittar du här