Regional miljösamverkan: Projekt gällande schaktmassor

Regional miljösamverkan består av kommunernas miljökontor tillsammans med andra i länet (exempelvis länsstyrelse, regionförbund/kommunförbund och landsting/region). Regioner som för närvarande arbetar i projekt, eller har avslutade projekt, som handlar om schaktmassor är Västerbotten, Västernorrland, Stockholm, Västra Götaland (tillsammans med Värmland), Sydost, Halland och Skåne. Många av projekten handlar om förorenade massor medan vissa av dem handlar om alla typer av massor.