Projektstart: Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län

I projektet kopplas Stockholms läns prognos gällande masshantering ihop med utvecklingen för elektrifiering av tunga masstransporter. Fokus är att utveckla hur en utbyggnad av laddinfrastrukturen för dessa transporter kan se ut. Problemägare på kort sikt är transportörer och beställare, och på längre sikt byggbolagen som behöver inkludera transportutsläppen på ett målinriktat sätt baserat på systemperspektiv. Projektet stöds av SBUF och parterna. Arbetet leds av Ecoloop och projektansvarig är Foria AB. Läs mer