Projekt studerar sätt att utnyttja schaktmassor från utbyggnaden av Stockholms tunnelbana

I projektet Massa deltar flera arkitekter tillsammans med forskarkollegor. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, KTH Arkitekturskolan, Gaia arkitektur och Studio Erixon Aalto samt ett nätverk av multidisciplinär kompetens. Tester på alternativa grundläggningar och artificiella rev som renar vatten och bidrar till biologisk mångfald är på gång. Nyhet från Arkitekten. Läs mer om projektet