Materialförsörjningsplan för Skåne publicerad

I syfte att lyfta frågan om materialförsörjning har Länsstyrelsen Skåne upprättat en materialförsörjningsplan. I planen redovisas behovet och förutsättningarna för tillgång på ballast i Skåne samt vilka åtgärder som krävs för att uppnå ett mer cirkulärt samhälle. Skåne har en komplex geologisk berggrund vilket innebär en ojämn tillgång på bergmaterial inom länet, och för att säkerställa materialtillgången behöver många aktörer i samhället samverka och arbeta för en hållbar och cirkulär materialförsörjning. Läs Materialförsörjningsplanen