Leveranser av ballast ökar, naturgrus minskar

Senaste utgåvan av Grus, sand och krossberg är nu publicerad och kan laddas ned från SGU:s webbplats. 100 miljoner ton ballast levererades under 2019 vilket är en ökning från föregående år. Naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin med 8,6 miljoner ton. Även antalet täkter som producerar naturgrus minskar medan täkterna för krossberg ökar. Läs mer här.