Kunskap om schaktmassor gynnsamt för miljön

– I dag transporteras bergmassor omkring i onödan bara för att system för samordning saknas och för att det inte finns plats i storstadsområdena, säger Sven Knutsson på Luleå Tekniska Universitet. Projektet Optimass ska bland annat ska leda till bättre utnyttjande av befintliga schaktmassor och minskade transporter.

De företag som skulle ha nytta av bergmassorna känner ofta inte till att material finns att tillgå i närområdet. Med ny teknik vill vi skapa system där man snabbt, och på plats, kan karaktärisera materialet, hålla ordning på var det finns och lägga ut informationen på en handelsplats där företag, åkare med flera kan köpa och sälja material för återanvändning.

Läs hela artikeln i tidningen Entreprenad