Hållbarhetskriterier för schaktmassor framtagna av Upphandlingsmyndigheten

Kraven ska användas vid upphandling av anläggnings- och husbyggnadsentreprenader samt vid projektering. Kraven riktar sig till offentliga byggherrar och beställare och syftar till att förenkla kravställning i projekt. Det finns även förslag på hur klimatberäkningar kan göras i projektering, totalentreprenad och utförandeentreprenad. Klimatkraven är en del av arbetet med ett regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten genomför tillsammans med Boverket för att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter. Nyhet från Public Insight/News machine. Ta del av upphandlingskraven