Entreprenörer efterlyser tydligare styrning från byggherrar

I en aktörsanalys utförd inom projektet Optimass/SIMM-Center har representanter för entreprenörer djupintervjuats. En viktig slutsats är att entreprenörerna redan använder och är beredda att utveckla användning av ny teknik för återvinning av jord- och bergmassor. Det som hindrar dem är mångt och mycket utformningen av bygghandlingar, möjligheterna att föreslå alternativ och lokalisera ytor för hantering, frågor som de menar ägs av byggherrarna och deras tekniska konsulter.