Efterbehandling av gruvan i Näsliden: Tätskikt med morän och grönlutslam

I efterbehandlingen av Näsliden gruva innefattas att ta fram ett tätskikt bestående av lokalt förekommande grönlutslam (en restprodukt från pappersindustrin) och morän. Målet är att erhålla ett tätskikt med tillräckligt bra kvalitet så att efterbehandlingen kan genomföras under sommaren 2016. Vill du veta mer? Kontakta Josef Mácsik som är projektledare för framtagandet av tätskiktsblandning.