Boliden startar pilotprojekt med blöta massor

Under sommaren och hösten 2014 kommer Boliden att starta fullskaleförsök där morän uppgraderas genom inblandning av blöta massor. Målsättningen är att utveckla en optimal teknik för blandning och utläggning av massorna så att deras funktion som tätskikt kan säkerställas. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Boliden, Ecoloop, Ramböll, LTU, RagnSells och Processum. Det finansieras av de medverkande och i väl valda delar av Norrbottens forskningsråd och Vinnova.

Nyfiken? Under tidig höst (v. 33 eller 34) planeras ett studiebesök i samverkan med Optimass/SIMM-Center; för mer info kontakta Josef Mácsik eller Christian Maurice.