Bærums kommun i innovationssamarbete för att utveckla ett marknadssystem för överskottsmaterial

I samarbetet, som beräknas vara klart sommaren 2024, ingår Norconsult Information Systems med Norsk Gjenvinning som underleverantör. Samarbetet ingår tillsammans med andra projekt i Bærum resursbank som leds av norska Bærums kommun. Bærum resursbank är öppen för alla som vill uppnå mer hållbara lösningar för bulkhantering, läs mer här