Tillsynshandledning: Hantering av schaktmassor

Miljösamverkan Västra Götaland och Värmland, 2010 HandledningLadda ner

Handläggarstöd – Massor och masshantering

Sundsvalls Kommun 2015 RapportLadda ner

Sustainability Assessment for Strategic Material Flows Between Planned Construction Projects in the Stockholm County

Mark Miayoka Högskolan i Halmstad Abstract Urban development demands on construction aggregates are set to...

Resurseffektivisering och minskade transporter – förslag till hur insamling av produktionsuppgifter från entreprenadberg kan utformas

SGU-rapport 2015:39 Resurseffektivisering och minskade transporter – förslag till hur insamling av produktionsuppgifter från entreprenadberg kan utformas (SGU-rapport 2015:39)

Åtgärder i hanteringen av jord- och bergmassor Ekonomisk Nytta

Sandra Frosth (Optimass-rapport) Sammanfattning I dagsläget har samhället svårt att strukturera och effektivisera hanteringen av massor...

Lokalisering av ytor för hantering av jord- och bergmaterial i Södertörn

Linda Morén SLU/UU Syftet med arbetet var att identifiera ytor inom Södertörn där det skulle vara möjligt att etablera materialterminaler...

The Circular Economy and Benefits for Society Swedish Case Study

Shows Jobs and Climate as Clear Winners (Romklubben, april 2015) I Romklubbens studie The Circular Economy and Benefits for...

The Material Management in the Baltic Sea Region – Overview and Potentials

Ariane Perras, UQÀM This report presents the context, the parameters and the results of a study that has been...

Final Report SIMM-Ccities

In this report the interviews and the workshop made within the project Sustainable management of contaminated sediments in the Baltic Sea region...

Assessment of ICT Tools for Construction Material Management in the Stockholm Region

Ditte Juhl KTH The aim of the master’s thesis is to assess potential for implementing ICT tools to support...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer