Förbifarten – Dom Mark- och miljödomstolen: Tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet på norra Lovö i Ekerö kommun

Mark- och miljödomstolen har funnit att prövningen i målen inte ska omfatta frågor om hantering av bergmassor som avfall. Domstolen har bedömt att de bergmassor som Trafikverket inte använder i vägprojektet är en så kallad biprodukt, vilket innebär att massorna inte ska klassas som avfall. Vid bedömningen har det beaktats att bergmassorna ska komma till användning i andra bygg- och anläggningsprojekt.