Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in Construction

Granular Materials (Simon Magnusson, LTU 2016)

Licentiatuppsats skriven inom ramen för Optimass. Syftet med arbetet har varit att studera miljöpåverkan från användning av granulära material (jord, berg och gummi) i byggnadskonstruktioner. För jord och berg har materialförvaltning i urbana områden studerats och i fallet gummi har miljöpåverkan från anläggande av konstgräsplaner samt användning av återvunnet och nytillverkat gummigranulat (fyllmaterial) studerats i ett livscykelperspektiv.