För dig som deltar digitalt

Så fungerar det att delta digitalt
Varje del i programmet för konferensen den 9 mars har en egen länk som du hittar längre ned på denna sida tillsammans med en kortversion av programmet. Digitalt deltagande sker via Teams.

Har du frågor om digitalt deltagande kontakta sandra.frosth@ecoloop.se, 070-657 44 98.

Program
Konferensens program hittar du här. Där finns information om plenum och parallella sessioner.

Deltagarlistor samt ljud, foto och film
Deltagarlistor: Det kommer att finnas deltagarlista samt namnskyltar som anger deltagares namn och organisation som tillgängliggörs för er deltagare (deltagarlistan inkluderar även de som deltar digitalt).
Ljud, foto och film: Då arrangemanget är digitalt kommer ljud- och filmupptagning (inklusive inspelning) att ske. För dokumentation oc kommunikation kommer även fotografering att ske i lokalerna.
Kontakt angående deltagarlistor samt ljud, foto och film: lovisa.lundgren@ecoloop.se

Länkar för digitalt deltagande
Länkar till de olika delarna av konferensen hittar du nedan, du kommer att delta via ett Teams-möte. Om det inte fungerar att klicka direkt på länken som har texten Klicka här för att ansluta till mötet, klistra in länken under i din webbläsare.

Vi är tacksamma om du ser till att ha ditt ljud avstängt då du ansluter. De digitala sessionerna spelas in.

Arrangemanget är genomfört och länkarna borttagna.