Program 9 mars 2023


9:30 Kaffe och registrering för deltagande på plats


10:00-12:00 PLENUM: FÖREDRAG OCH PANEL

Välkomna!
Kristina Lundberg, Ecoloop, och Anna Fredriksson, Linköpings universitet

Masshantering: Dagens utmaning och knäckfrågor
Kristina Lundberg, Ecoloop

Trafikverkets arbete med masshantering
Sven Hunhammar och Sara Jansson, Trafikverket

Ny massamverkan i Stockholmsområdet
Helena Remnerud, Länsstyrelsen Stockholms län

Färdplan för cirkulär ballastindustri
Mårten Sohlman, Sveriges Bergmaterialindustri

BENSTRÄCKARE

Cirkulär masshantering i Helsingfors
Marjo Koivulahti, Ramboll Finland

Arbetet med masskoordinering i Oslo
Ingelöv Eriksson och Synne Mossevig, Oslo kommune

Ressursbanker i Norge – en løsning for bærekraftig massehåndtering
Tore Gulli, Bærum kommune

Panel: Vad är nycklar för en framtida cirkulär och energieffektiv masslogistik?
Sven Hunhammar Trafikverket – Sara Jansson Trafikverket – Tore Gulli Bærum kommune – Ingelöv Eriksson Oslo kommune – Synne Mossevig Oslo kommune – Marjo Koivulahti Ramboll Finland – Mårten Sohlman Sveriges Bergmaterialindustri


12:00-13:00 LUNCH


13:00-14:15 PARALLELLA SESSIONER

Välj att delta på en av sessionerna 1-3

1. Masskoordinator – vad är det för roll, vad gör en sån?
Moderator: Kristina Lundberg, Ecoloop
Martin Heljedal, Norrköpings kommun
Elias Heimdal Leon, Oslo kommun
Maria Johansson, Ecoloop

2. Hur når vi effektiva anläggningstransporter på väg?
Moderator: Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag
Fredrik Öjdemark, Närkefrakt
Jan-Olow Engström, Engströms
Magnus Lindby, Roma Grus
Klara Pålsson och Lennart Cider, Volvo AB

3. Hur ökar vi värdet på
cirkulära jord- och stenprodukter?
Moderator: Tobias Robinson, Ecoloop
Josef Mácsik, Ecoloop
Fredrik Jörnlind, Swerock
Marjo Koivulahti, Ramboll Finland


14:15-14:45 PAUS


14:45-16:00 PARALLELLA SESSIONER

Välj att delta på en av sessionerna 4-6

4. Att slippa uppfinna hjulet – hur kan svenska
myndigheters underlag bli användbara för fler?
Moderator: Kristina Lundberg, Ecoloop
Mattias Göransson, Sveriges geologiska undersökning
Heini-Marja Suvilehto, Upphandlingsmyndigheten
Sara Jansson, Trafikverket
Sven Hunhammar, Trafikverket
Martin Tengsved, SBMI

5. Effektiv masstransport – möjligheter till
emissionsfrihet. Hur växlar vi upp elektrifieringen?
Moderator: Per Lindahl, Logistikia
Fabian Wrede, ABT-Bolagen
Mats Janné, Linköpings Universitet

6. Attraktiva stadsmiljöer under byggtiden
– går det att kombinera med cirkulär masshantering?

Moderator: Anna Fredriksson, Linköpings universitet
Ole Stensbjerg, FM Bygningsdrift
Theodora Bjarkadottir, Tyréns


16:00-16:30 PLENUM: UPPSUMMERING OCH AVSLUT

Planerad forskning
Mats Janné, Linköpings universitet

Sammanfattning av dagen
Anna Fredriksson, Linköpings universitet


16:30-17:30 Efterföljande mingel för deltagande på plats
Alkoholfritt bubbel
Under minglet visas en ellastbil, och vi hoppas också kunna
visa en sprillans ny femaxlad lastbil 🚛