Optimass/SIMM-Center Demodag 27/8 i Vällsta, Upplands Väsby

Torsdagen den 27:e augusti arrangerade Optimass/SIMM-Center en demodag på D.A. Mattssons område i Vällsta, Upplands Väsby. Cirka 25 personer deltog i arrangemanget där föredrag och demo hölls på temat ”blöta massor”.

Programmet öppnades av Josef Mácsik från Ecoloop som berättade om de ekonomiska potentialer som ”blöta” massor innebär då de uppgraderas och används som byggmaterial, detta då man som entreprenör står inför allt längre transportsträckor och allt högre kvittblivningsavgifter. Detta följdes av Sven Knutsson från Luleå Tekniska Universitet som presenterade möjligheter och utmaningar för ”blöta” massor att kunna användas i olika byggnadsapplikationer.

Efter lunch påbörjades demon där en siltig morän stabiliserat med betongslam respektive betongslam/multicement blandades med en ALLU-skopa med trumma av typen X75. Detta lades sedan ut som ett stabiliserat bärlager för trafikerad yta för tunga fordon. ALLU-skopans möjlighet att förbättra en siltig leras egenskaper demonstrerades genom blandning med betongslam, vilket förbättrar den besvärliga ”blöta” lerans egenskaper och gör den till ett hanterligt material.

Björn Dehlbom från Statens Geotekniska Institut höll sedan föredrag om hur godkännandeprocessen för nya tekniker för byggapplikationer ser ut och hur man som entreprenör kan förhålla sig till denna. Detta följdes av Magnus Eriksson från ALLU som presenterade den teknik man på företaget har för modifiering av ”blöta” massor samt exempel på modifiering från projekt i olika delar av världen.

Dagen avslutades med en kort summering där Josef Mácsik från Ecoloop sammanfattade dagen:
– Blöta och sekundära jord- och schaktmassor återanvänds sällan och transporteras till ”kvittblivningsställen” för allt större kostnader.
– Plats- och tidsbrist gör att material som annars skulle kunna användas hamnar på kvittblivningsställen.
– Det finns en möjlighet att istället för att bekosta kvittblivning modifiera massorna till en ”good enough”-kvalitet och således återanvända dem.
– Utmaningar är byråkrati, avsaknad av vägledning och oprövade applikationer.
– Under dagen har godkännandeprocess för nya tekniker diskuterats. Intressanta inspel kom upp gällande bland annat Trafikverkets innovationsupphandling.
– Det finns effektiva maskiner som kan blanda och sortera vilket öppnar nya möjligheter för modifiering och återanvändning.

Presentationer och fler bilder från dagen hittar du nedan.

Bilder