Offentlig och privat materialförvaltning, PM Beräkningsmodell

Simon Magnusson

Denna PM syftar till att beskriva hur en beräkningsmodell för jord- och bergmaterialflöden kan utvecklas och hur den kan användas. PM:et är en delrapportering av projektet Optimass och har tagits fram av Simon Magnusson som i sin forskning vid Luleå Tekniska Universitet studerar hanteringen och flöden av jord- och bergmaterial i storstadsregioner.