Lokal masshanteringsstrategi Järfälla kommun (2024)

Järfälla kommuns miljöplan 2023–2030 följer kommunens koldioxidbudget och innehåller mål om att kommunens koldioxidutsläpp behöver minska med 15 procent för att nå Parisavtalets 2-gradersmål. Kommunens masshanteringsstrategi är ett viktigt steg i arbetet för att nå målet om klimatneutralitet och att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Ta del av strategin här.