Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS1 2008)

På uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län (RTK) har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik i samarbete med branschaktörer inlett ett arbete med den övergripande målsättningen att verka för en hållbar materialhantering i Stockholms län. Arbetet baseras på en metodik benämnd Strategic Choice Approach (SCA) och har tagit sin utgångspunkt i att identifiera kritiska frågeställningar och nyckelaktörer. Arbetet har genomförts i en participativ process med hjälp av intervjuer i kombination med en workshop där olika nyckelaktörer medverkat.