Förutsättningar och hinder för att använda offentlig upphandling som styrmedel

Wera Kleve UU

Den här uppsatsen syftar till att undersöka om offentlig upphandling kan användas som styrmedel för att uppnå en hållbarare hantering av entreprenadberg från kommunala bygg-­ och anläggningsprojekt. Studien har undersökt OM och VARFÖR, snarare än HUR, kommuner är villiga att ta ansvar för hanteringen av entreprenadberg genom integration av krav i förfrågningsunderlagen. Tyresö kommun har exemplifierat hur upphandling kan användas för att minska transporterna av berg och därmed skapa en större kontroll över värdekedjan. En ökad kontroll kan minska risken för onödiga transporter men även bidra till att hitta, ur både ekonomisk och miljösynpunkt, bättre lösningar. Utöver reducerade utsläpp skulle även en ekonomisk vinst kunna uppnås för kommuner i och med att de slipper betala för långa och dyra transporter samt införseln av externt material.