Förslag till system för insamling av produktionsuppgifter för entreprenadberg

SGU-rapport 2014:27

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i uppdrag att lämna ett förslag till hur ett system för insamling av produktionsuppgifter för entreprenadberg kan utformas. Detta pekas ut som en åtgärd för ökad resurseffektivitet i Sveriges mineralstrategi, där målet är ett hållbart nyttjande av Sveriges mineraltillgångar. Den här rapporten är den delredovisning av projektet som presenterades för Regeringskansliet den 28 mars 2014. Slutredovisningen av uppdraget ska ske den 18 december 2015.