Konferens 13 februari 2018: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande

Den 13 februari 2018 samlades 60 deltagare från bransch, kommun, akademi och myndigheter på konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen avslutade Optimass-projektet Energieffektiva logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn som letts av Luleå tekniska universitet, projektfinansiär var Energimyndigheten.

Dagen inleddes med föredrag från Katarina Luhr, Stockholms stad, Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet/Ecoloop, Sofia Wellander, Näringsdepartementet, Svante Hagman, NCC/Sveriges Byggindustrier samt Stefan Engdahl, Trafikverket. Moderator för dagen var Fredrik Meurman, Ecoloop.

Därefter hölls parallella sessioner gällande behov av ytor, fysisk planering och miljö- och tillsynsfrågor med föredrag från Trafikverket, Stockholms läns landsting/Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Miljösamverkan Stockholms Län samt Naturvårdsverket. Dagen avslutades med gemensam uppsummering och medskick till Näringsdepartementet via Sofia Wellander.

Optimass tackar föredragshållare och deltagare för en mycket intressant dag med viktiga och givande inspel! Dokumentation hittar du nedan.

Presentationer

Slutrapport för projektet

Energieffektiva logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn