SIMM-Center

För en utvecklad hantering av jord- och bergmassor är en bredare användning av modern miljöteknik en möjlighet att förbättra byggandet. Detta avser mekaniska och fysikaliska metoder för uppgradering av material såväl som informations- och kommunikationsteknik för bättre styrning och kontroll av material- och enhetsposition.

SIMM-Center – en plattform inom ICT och återvinningsteknik

I SIMM-Center etablerar vi ett svensk nätverk och kunskapsplattform. Projektet är ett delprojekt i Optimass. Målsättningen är att sprida kunskap om svensk miljöteknik, med fokus på den som tillhandahålls av små- och medelstora företag. Parallellt med att SIMM-Center in Sverige är liknande kluster idag under utveckling i Finland och Estland. Med denna nationella plattform vill vi sedan utveckla transnationell samverkan och utvecklingsprojekt.


Optimass/SIMM-Center Demodag 27/8 i Vällsta, Upplands Väsby
Torsdagen den 27:e augusti arrangerade Optimass/SIMM-Center en demodag på D.A. Mattssons område i Vällsta, Upplands Väsby. Cirka 25 personer deltog i arrangemanget där föredrag och demo hölls på temat ”blöta massor”. Föredragshållare under dagen var representanter från bland andra Statens Geotekniska Institut, Luleå Tekniska Universitet och ALLU Sverige. Mer info om dagen

Läs rapporterna gällande arbetet i SIMM-Center

Mass Stabilisation Conference 2015
Boka dagarna 22-24 april, då Mass Stabilisation Conference hålls i Lahti, Finland. Bakom arrangemanget står Ladec, Allu, Ramböll, Finnsementti, Keller, Lemminkäinen, Nordkalk och RuSol. Senast konferensen hölls 2008 var 250 deltagare på plats och arrangörerna tror på lika stor framgång för 2015. Hemsidan hittar du här.

Optimass/SIMM-Center arrangerar smedja gällande hantering av blöta jord- och schaktmassor
Optimass/SIMM-Center inbjuder den 11:e februari till smedja i Stockholm. Målet med smedjan är att identifiera kritiska frågor/hinder utifrån geoteknik, miljöteknik och transport- och logistikaspekter där forskning och utveckling har en central uppgift att bidra till praktiskt tillämpbara lösningar. Smedjan vänder sig till offentliga och privata byggherrar, entreprenörer, konsulter och materialleverantörer samt myndigheter och akademi. Frågor? Kontakta Josef Mácsik.

North Waste Infrastructure (NWI) utvecklar teknik för att använda restprodukter
I Boden utvecklas teknik för att använda restprodukter från massaindustrin till miljösäkring av gamla gruvdeponier. –Om det här fungerar så innebär det att både massaindustrin och gruvindustrin kommer att spara både pengar och miljö i framtiden, säger Gunnar Westin, projektansvarig från SP Processum i Örnsköldsvik. För mer information kontakta Josef Mácsik eller läs mer här.

Absoils konferens i Finland med Optimass/SIMM-Center
Varmt välkommen att delta på konferens i Helsingfors den 11-12 september 2014. Konferensen presenterar olika lösningar och tekniker för uppgradering av lågkvalitativa jordar för anläggningsändamål. Frågor ställer du till Graham Aid eller Bo Svedberg.
För att anmäla dig, klicka här. Välkommen!

Boliden startar pilotprojekt med blöta massor
Under sommaren och hösten 2014 kommer Boliden att starta fullskaleförsök där morän uppgraderas genom inblandning av blöta massor. Målsättningen är att utveckla en optimal teknik för blandning och utläggning av massorna så att deras funktion som tätskikt kan säkerställas. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Boliden, Ecoloop, Ramböll, LTU, RagnSells och Processum och ingår dessutom som en del i klustret SIMM-Center. Det finansieras av de medverkande och i väl valda delar av Norrbottens forskningsråd och Vinnova. Nyfiken? Under tidig höst (v. 33 eller 34) planeras ett studiebesök i samverkan med Optimass/SIMM-Center; kontakta Josef Mácsik eller Christian Maurice.

Foto från SIMM-Centers uppstartsträff Högbytorp, nov 2013.

SIMM-Center syftar till att stödja till små och medelstora teknikleverantörer inom återvinningsteknik och ICT, och bidrar till en uthålligare hantering av jord- och bergmaterial genom att etablera ett oberoende nätverk. Målsättningen är att främja relationen och de inneboende möjligheterna med att teknikleverantörer, entreprenörer och byggherrar kan mötas och utveckla teknik, affärer och spara naturresurser.