Optimass

Optimass - logotyp

I projektet Optimass utvecklas verktyg och lösningar för att bidra till en effektivare hantering av jord- och bergmaterial i samhällsbyggandet. Den övergripande ambitionen med Optimass är att verka för reducerade kostnader, optimerat transportarbete och för att lyfta svensk kunskap och miljöteknik.

Frågeställningen är ingalunda unik och det finns mycket kunskap i branschen dag samtidigt som det finns mycket att förbättra. I projektet Optimass är fokus på 1-Sortering och styrning på arbetsplatser, 2-Användning, klassificering och uppgradering av material och 3-Offentlig och privat materialförvaltning. Dessutom arbetar Optimass med att etablera en 4-Nationell plattform och initiera internationell samverkan.

I framtiden kan materialhantering fungera som en taxiväxel där enheter och material förflyttas direkt mellan platser där det uppkommer, behandlas och ska användas. I Optimass WP1 arbetar vi för att utveckla kunskap och praxis för att möjliggöra etablering av taxiliknande system i branschen.

Imorgon är det självklart att de material som genereras återanvänds. I WP2 arbetar Optimass för att ta fram vägledningar och lyfta teknik för uppgradering av material för nyttiggörande i applikationer med högre kvalitet och mervärde.

För en effektivare materialförvaltning är tillgången till ytor för hantering, så kallade materialterminaler, centrala att etablera. I WP3 arbetar vi i Optimass för att skapa förutsättningar och bredare argument för etablering av privata eller offentliga materialterminaler i ett utvecklat system för materialförvaltning.

Det unika med Optimass är genomförandet. I akademiska delar sker fördjupning i strategiska frågor och i en rad tillämpade delprojekt lyfts och sprids kunskap i Sverige. Projektet styrs av en ”Portfölj” och det konkreta genomförandet samordnas i olika arbetspaket med egna referensgrupper. För Optimass Portfölj är det centralt att nyckelaktörer i Sverige ges möjlighet att delta och utveckla kunskap och praxis i projektet. Därför finns det möjligheter att underhand bli associerad till projektet.