Energieffektiva logistiksystem

Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn (EELS)

Hur kan transporter av jord och berg bli mer energieffektiva?
I projektet EELS samarbetar akademi, kommuner, entreprenörer, transportörer och myndigheter om hur energi- och resurseffektiviteten i hanteringen och transporten av jord- och bergmassor kan ökas.

Syftet är att visa vilken energieffektiviseringspotential nya lösningar för att hantera jord-och bergmassor har och vilka styrmedel och affärsmodeller som krävs för att dessa lösningar ska kunna genomföras.

Fokus i arbetet är att

  1. jämföra dagens system för hantering och transport av jord- och bergmaterial med tre alternativa framtida hanteringar mao på energianvändning, klimatpåverkan och kostnader för att sedan ta fram
  2. förslag på konkreta åtgärder i form av policys och styrmedel och
  3. affärsmodeller som bidrar till hållbar masshantering och samtidigt en företagsekonomiskt lönsam verksamhet.

Projektet avslutades

Projektet avslutades med konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande den 13 februari 2018. Läs mer om konferensen här eller läs slutrapporten för projektet här.

Smedja med nyckelaktörer i transportledet

Den 21/4 arrangerades en smedja för aktörer inom transport för jord och berg. Deltagare var representanter från Sveriges Åkeriföretag, Bellmans Åkeri och Entreprenad samt Destroy Rebuilding Company AB. Bland annat diskuterades mätning av transporter, bränsleförbrukning och utsläpp vid masshantering samt kostnader och affärsmodeller. För mer information, kontakta WP3-ledare Kristina Lundberg. Läs mötesnoteringar här (lösenordsskyddat).

Startmöte

Startmöte i projektet hölls den 19 januari 2016. Nedan hittar du dokumentation från dagen:

Deltagande aktörer: