Workshop gällande styrmedel för energieffektiva jord- och bergtransporter

Projektet Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn inbjuder till workshop i syfte att diskutera styrmedel utifrån de resultat som uppnåtts i projektet. Arrangemanget hålls den 16/3 2017 i Stockholm och under dagen kommer presentationer hållas av projektet samt kommun och åkare. Dessutom diskuteras styrmedel kring lösningar som effektivare lastbilar, sjöfart samt dynamiska materialterminaler. Kontakta projektledare Kristina Lundberg.