WASCON 2018: Konferens om cirkulär materialanvändning i byggsektorn

Konferensen arrangeras av ISCOWA (International Society for the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials) samt RIL och hålls i Tampere den 6-8 juni 2018.

Bo Svedberg, Kristina Lundberg (båda LTU/Ecoloop) och Josef Mácsik (Ecoloop) är på plats och berättar om resultat från Optimass i sessioner gällande urbant byggande och grön upphandling i infrastrukturprojekt samt sulfidjordar och alternativa material. Läs mer om konferensen här