Utvecklingsprojekt om hantering av sulfidjordar

Dagens praxis leder ofta till att sulfidjord deponeras vilket ger ökade kostnader medan ökad återanvändning utan tillförlitlig bedömning riskerar ökad miljöpåverkan. 2021 startades projektet Management of Sulfide Soils 2 (MOSS2) som syftar till att sulfidjord ska hanteras mer selektivt baserat på säkrare bedömningsunderlag. Detta ska främja återvinning, minska antal transporter och minska risken för felhantering av sulfidjord. Parter i projektet är Ecoloop, Luleå tekniska universitet, Swerock, Mitta, Dåva DAC, Ragn-Sells, Lumire och Ramböll. Projektet pågår till våren 2023 och genomförs med stöd från Trafikverket, Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) samt Ragn-Sells och Dåva DAC. Vill du veta mer, kontakta Josef Mácsik.