Utbildning 18 november: Sulfidberg i exploateringsprojekt – rätt tänk i rätt skede

Utbildningen riktar sig till dig som dagligen arbetar med utveckling av fastighetsprojekt och exploatering som byggherre, entreprenör och konsult. Du sitter antingen på en akut frågeställning kring hantering av sulfidberg i ett byggskede eller planerar för ditt byggprojekt och funderar på riskhantering och kostnader för din kommande masshantering. Föredrag hålls av representanter från Exploateringskontoret, Stockholms stad, Bonava, SGU, Region Stockholm/FUT och Ecoloop. Arrangeras av Ecoloop i samarbete med Hållbarhetsbyrån Shine. Läs mer här