Transporter av schaktmassor ökar kostnader med miljoner

Kommande väg- och markarbeten i Nacka kommun blir enligt kommunens beräkningar mellan 3,5 och 4 miljoner dyrare per år på grund av ökade transporter av schaktmassor. Det skriver Nacka Värmdö Posten. Detta på grund av att det inte längre finns platser för kvittblivning i kommunen, utan man blir som entreprenör tvungen att lagra massorna i Boo för att sedan köra dem fyra mil bort till Tullinge. Kommunen föreslås av natur- och trafiknämnden att se över möjligheterna att etablera en tipp samt att utvidga en befintlig anläggning där massorna kan lagras och hanteras. Läs hela artikeln