Start för två Vinnovafinansierade projekt

Innan sommaren startade projekten Cirkulär ekonomi med uppgraderade jord- och schaktmassor och Koldioxidfri energilösning för asfalt. Det förstnämnda projektet leds av Swerock och syftar till att öka cirkulariteten samt minska transportsträckorna av schakt- och rivningsmassor genom en kontrollerad förädling till ballastprodukter som branschen efterfrågar och myndigheterna godtar. Målet är att minska uttaget av naturgrus och berg, minska transporter av massor med 30 % samt minska deponering. Vill du veta mer, kontakta Josef Macsik på Ecoloop. Det sistnämnda projektet leds av LKAB och handlar om att utveckla, implementera och marknadsföra teknik för att värma asfalt. Asfalt blandas med magnetit och värms med mikrovågsteknik. Tekniken innebär uppvärmning med el istället för fossila bränslen vilket kommer att leda till en minskning av koldioxidutsläppen. Mikrovågstekniken ger minskad risk för brännskador och utsläpp och kommer att leda till förbättrad arbetsmiljö. Vill du veta mer om projektet, kontakta Ann Segerborg-Fick på Ecoloop.