Start för projektet Hållbar Bergmaterial- och Mineralförsörjning

Målet för projektet är att positionera svensk industri och kunskap kring råvaruförsörjning i framkant internationellt. Arbetet kommer att bestå i att beskriva olika bergmaterial i kvalitetskriterier och provningsmetoder, lokalisera ytor för täkter och anläggningar samt arbete kring involverade branschers standardiseringsarbete. Projektet koordineras av Sveriges Bergmineralindustri (SBMI) och medverkande aktörer är bland andra NCC, Skanska, SGU, SGI och LTU. Arbetet kommer att pågå från september i år till och med juni 2017. Vill du veta mer, kontakta projektledare Sven Wallman.