Start för Grusfabriken

Den 6 maj arrangerade projektet Grusfabriken kickoff på Veidekkes och Fortums gemensamma våtsiktsanläggning i Hakunge, där projektet guidades på anläggningen samt diskuterade teknik, process och produkt. Parter i projektet är Veidekke, Collecct, Exploateringskontoret, Stockholms stad, Swerock, Fortum, Roma Grus, Frentab och Ecoloop AB.

Om projektet Grusfabriken
En ökad återvinning av jord- och schaktmassor främjar arbetet mot klimat- och resurseffektivitet i bygg- och anläggningsprojekt. Dagens hantering är i stor utsträckning linjär vilket leder till långa och många transporter, stora uttag av naturresurser samt ständigt behov av nya deponiytor.

Projektet Grusfabriken fokuserar på våtsiktning, en teknik med stora potential för cirkulära system. Tekniken innebär sortering av jord- och schaktmassor till olika fraktioner med hjälp av vatten. Tack vare den avancerade sorteringen minskas andelen massor till deponi samtidigt som utsorterade fraktioner blir högvärdiga ballastprodukter som kan användas i bygg- och anläggningsprojekt.

Projektets mål är att:
– underlätta uppstart och drift av våtsiktsverksamhet
– underlätta kravställning med avseende på cirkulärt producerad ballast.

I projektet medverkar parter som driver, eller planerar att starta, våtsiktsanläggningar samt en referensgrupp bestående av kommunala aktörer och Trafikverket. Grusfabriken – Cirkulär hantering med uppgraderade jord- och schaktmassor – finansieras av parterna och Vinnovas program Utmaningsdriven innovation steg 3.

Vill du veta mer om Grusfabriken, välkommen att kontakta Josef Mácsik, Kristina Lundberg eller Sandra Frosth.