Smedja 24/1 2018: Styrning för effektiv hantering av jord och berg – Sjöfartslösningar

Under denna eftermiddag delas erfarenheter och kunskap vad gäller sjötransporters potential för förflyttning av jord och berg samt utmaningar vad gäller sjöfartslösningar för dessa flöden. Smedjan vänder sig till dig som arbetar med planering och genomförande av exploaterings- och infrastrukturprojekt.