Smartare materialförvaltning kan frigöra miljarder

I den regionala skalan finns det betydande vinster att göra om de enskilda projekten får möjlighet att använda näraliggande ytor för materialhantering. I en studie avseende entreprenadberg med konservativa antagande har besparingar i storleksordningen en halvmiljard kronor/år påvisats för länet. Som en följd av detta är också effekterna tydliga avseende transportarbete, buller och klimatpåverkan. För mer info, kontakta Kristina Lundberg, WP3-ledare i Optimass.