Rekord i leverans av ballast, naturgrusproduktion minskar

Nu har SGU:s årliga rapport över ballastproduktionen i Sverige för 2018 publicerats. Leveranser av ballast slår rekord, 99 miljoner ton. Produktion av naturgrus är den lägsta någonsin och uppgår till 10,1 miljoner ton, cirka 10 % av den totala ballastproduktionen.

Läs rapporten här