Publicerad artikel inom ramen för Optimass

Under 2014 har artikeln Sustainable management of excavated soil and rock in urban areas – A literature review utarbetats inom ramen för Optimass med Simon Magnusson, industridoktorand på LTU, som huvudförfattare. Syftet är att beskriva kunskapsläget för flödet av jord- och bergmaterial och hanteringen ur ett resurseffektivitetsperspektiv. Artikeln är nu publicerad i Journal of Cleaner Production och finns att läsa här. För att kontakta Simon Magnusson, klicka här.